MEDEDELINGEN ARRAHMA FONDS

20 december 2018
Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds

Wijziging Algemene voorwaarden per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen de Algemene voorwaarden van Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds. Lees wat er is veranderd en hoe u de nieuwe algemene voorwaarden kunt downloaden. De tarieven en vergoedingen blijven ongewijzigd.

Wat zijn algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden van Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds zijn de standaard voorwaarden voor ‘het aansluiten en lid worden van het Fonds’ alsmede de afspraken voor de dienstverlening en uitvoering van deze afspraken met als doel ‘het borgen en financieren van een waardige uitvaart volgens de islamitische voorschriften’.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019
De Algemene Voorwaarden van Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds zijn gewijzigd in verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Wij hebben ter bescherming van het Fonds en onze leden nog aantal zeer belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van het gezinshoofd met kinderen. Wie neemt dan deze positie over? Of misbruik van het Fonds door, bij een medische noodsituatie, op het laatste moment in te schrijven. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Privacy statement AVG: U gegevens worden beschermd op grond van het verwerkingsovereenkomst conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij inschrijven gaat u akkoord met de verwerkingsovereenkomst.

Kinderen tot 24 jaar inbegrepen:
Kinderen tot 24 jaar zijn inbegrepen bij ouders (enkel inschrijvingen t/m 59 jaar). Bij het bereiken van de 24ste leeftijd ontvangt het kind een mededeling en factuur voor een eigen dekking en lidmaatschap door het betalen van de jaarlijkse bijdrage van €50,-.

Wachttijd naar 60 dagen: De wachttijd wordt uitgebreid van 21 dagen naar een wachttijd van 60 dagen, ingaande vanaf de datum van de eerste betaling. Gedurende de wachttijd kan nog geen aanspraak gemaakt kan worden op de rechten van het Fonds. Bij overlijden binnen de wachttijd wordt de bijdrage teruggestort. De wachttijd is niet van toepassing op het bijschrijven van een geboren kind.

Inschrijven geboren kind: Een kind dat geboren is dient binnen 60 dagen na geboorte doorgegeven en ingeschreven te worden in het Fonds. Wachttijd is hierbij niet van toepassing.

Dood (ongeboren) baby: Overlijdt een (ongeboren) baby van minimaal 20 weken zwangerschap of tot 2 maanden na de geboorte, verbindt het Fonds de uitvaart te verzorgen.

Opvolging van hoofdlid: Indien het gezinshoofd (hoofdlid) komt te overlijden, vervangt de oudste rechthebbende het gezinshoofd. In geval van minderjarigen kan het hoofdlid vervangen worden door het bevoegd gezag.

Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds
Zeker van uw uitvaart!


13 januari 2018
Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds

VERWARRING OVER DE NAAM ARRAHMA !

De naam Arrahma is een veel gebruikte naam in de moslimwereld waaronder moskeeën en islamitische organisaties. Wij merken regelmatig dat op sociale media onze vertrouwde naam ‘Arrahma’ in verwarring wordt gebracht met soortgelijke gangbare namen en aanverwante diensten. In geval van berichtgeving op sociale media, krijgen wij ook de vraag of het klopt dat onze naam hiermee verband houdt.

Deze verwarring willen wij graag rechtzetten.

Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds Benelux, is een onafhankelijk Fonds dat borg staat voor de financiering van een waardige uitvaart voor haar leden. Het Fonds is geen grootbank of verzekeringsmaatschappij. Wij zijn een collectieve samenwerking van de islamitische gemeenschap in geheel Benelux.

Voor de uitvoering van een waardige islamitische uitvaart werken wij ook samen met islamitische uitvaartverzorgers. Wij houden de uitvoering van de uitvaart scherp in de gaten door middel van goede afspraken, een tevredenheidsonderzoek of een persoonlijk gesprek met de nabestaanden. Daar waar misstanden zijn geweest in de uitvoering van een waardige islamitische uitvaart voor onze leden, nemen wij gepaste maatregelen richting de uitvaartverzorger.

In de video op de facebookgroep IneedAllahInMyLife wordt helaas gesproken over een andere organisatie in de uitvaartzorg met de naam Europa Uitvaart Errahma.

Als onafhankelijk Islamitisch Uitvaartfonds Arrahma, staan wij daar geheel los van.

Voor meer informatie over Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds Benelux verwijzen wij u door naar onze website www.arrahma.eu.

Raad van BestuurArrahma Islamitisch Uitvaartfonds Benelux