Veel gestelde vragen

Wie is Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds?

Arrahma Islamitisch Uitvaartfonds is een collectief uitvaartfonds dat opgericht is in 2006 door een samenwerking van moskeeën en de Islamitische gemeenschap in de Benelux.

Wat doet het Fonds?

Het Fonds staat borg voor de financiële tussenkomst om de kosten te dekken bij overlijden van haar leden zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

Door wie wordt de uitvaart verzorgt?

De uitvaart wordt verzorgd door onze erkende en ervaren uitvaartverzorgers.

Vanaf wanneer ben ik definitief gedekt en waarom hanteren wij een wachttijd?

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, passen wij een wachttijd van 60 dagen toe. Na deze wachttijd bent u volledig gedekt. Voor de volgende jaren bent u doorlopend gedekt, zolang de jaarlijkse bijdrage op tijd betaald wordt. De wachttijd passen wij toe om misbruik te voorkomen en om te beoordelen of uw gezondheid een risico vormt dat u vroegtijdig komt te overlijden.

Hoe wordt mijn lidmaatschap verlengd?

Wij sturen elk jaar 30 dagen voor het verstrijken van het betreffende jaar een digitale factuur om uw lidmaatschap te verlengen. Wij sturen u daarna 2 keer een herinnering en nemen ook telefonisch contact met u op bij verzuim.

Wat als ik buiten Nederland overlijdt, is dan nog alles gedekt?

Binnen Europa bent u en uw gezin volledige gedekt bij overlijden.

Is mijn baby verzekerd als mijn vrouw zwanger is?

Indien een (ongeboren) baby in de periode vanaf 20 weken zwangerschap tot 2 maanden na de geboorte overlijdt, dan wordt de uitvaart door het Fonds verzorgd. Het maximumbedrag dat wordt vergoed is afhankelijk van de pakketkeuze.

Kan ik zelf de locatie kiezen om te begraven?

Ja dat kan. Deze keuze is aan het lid zelf waar hij/zij begraven wil worden. De nabestaanden kunnen dit zelf ook beslissen. Het Fonds komt hier niet tussen.

Als ik naar mijn geboorteland emigreer, wat gebeurt er met mijn betaalde bijdragen?

Indien het lid zijn bijdrage blijft betalen, blijft deze lid van het fonds. U dient wel wettelijk ingeschreven te staan in Nederland. Bij volledige emigratie stopt uw lidmaatschap vanzelfsprekend, dit moet wel aan ons bekend gemaakt worden zodat wij kunnen bekijken wat u verdere wensen zijn.

Kan ik lid van het fonds blijven als ik in mijn geboorteland ingeschreven sta en niet meer in Nederland?

Wanneer een lid in zijn land van afkomst overlijdt dan verleent het Fonds geen tussenkomst. Het Fonds zal echter in de kosten tussenkomen indien er facturen voorgelegd worden. Deze tussenkomst zal nooit hoger zijn dan € 500,-.

Kunnen jullie mijn huidige uitvaartverzekering opzeggen?

Neen. Daartoe zijn wij niet bevoegd. De verzekeringnemer of gemachtigde dient dit zelf te doen.

Ik heb een gezin. Zijn mijn kinderen ook gedekt en tot welke leeftijd?

Uw kinderen zijn dan automatisch gedekt tot 24 jaar.

Kan ik ook in Nederland begraven worden en hoe zit het dan met de grafrechten?

Ja dat kan. Nederland heeft diverse Islamitische begraafplaatsen waar Moslims waardig begraven kunnen worden. Het Fonds betaalt de uitvaart en de grafrechten, naar gelang het pakket dat gekozen is. Daarna zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de verlening van de grafrechten, wanneer hier sprake van is.

Heeft u nog vragen?

Gebruik dan het contactformulier