Hartelijk dank voor uw betaling

Uw betaling is ontvangen en verwerkt. Wij danken u voor het vertrouwen in ons.

Wachttijd

Wij passen een wachtijd toe van 60 dagen. Deze gaat in vanaf de eerste dag van betaling. Zodra deze wachtijd is verstreken bent u gerechtigd voor alle rechten van het Fonds.

U ontvangt binnen 30 dagen uw inschrijfbewijs en de Arrahma Uitvaartledenpas.

Let op! Aan te leveren documenten voor uw dossier Wij vragen u om binnen 15 dagen de volgende gegevens aan te leveren.

  • Kopie geldig legitimatiebewijs van u en evt. alle rechthebbenden (paspoort, ID- kaart of verblijfsdocument)